ปูนเสือก่อฉาบเท ฉาบง่ายเรียบลื่น

 

ปูนซีเมนต์ถือว่าเป็นวัสดุที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงการผลิตปูนซีเมนต์ออกมามากมายและมีความหลากหลาย พร้อมไปด้วยรูปแบบการใช้งานเฉพาะที่ ที่จะทำให้ช่างทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และมีการแบ่งประเภทตามการใช้งานย่อย ๆ อีกหลายประเภท สำหรับปูนซีเมนต์ตราเสือก็มีการแบ่งประเภทของการใช้งาน อย่างเช่น กลุ่มปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีการแบ่งประเภทการใช้งาน คือ การงานด้านการก่อฉาบก็ต้อง ปูนเสือก่อฉาบเท หรืองานซ่อม งานเทปรับพื้นก็มีปูนที่ใช้งานเฉพาะทั้ง 2 รูปแบบ เป็นต้น หรือรูปแบบของปูนซีเมนต์เทาที่มีการแบ่งประเภทย่อย ๆ ออกมาอีกมากมาย ซึ่งปูนในแต่ละประเภทก็ย่อมมีราคาที่แตกต่างกันออกไป

                ปูนเสือก่อฉาบเท เป็นปูนสำเร็จรูปที่ใช้ในงานก่อฉาบทั่วไป และมีแตกออกมาเป็นปูก่อ ฉาบ เท แบบ Super Cement ที่ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัมต่อถุง เป็น ปูนเสือก่อฉาบเท แบบปูนซีเมนต์ที่ผสมมาเป็นสูตรพิเศษมีเนื้อปูนที่เหนียว ก่อง่ายฉาบลื่น ไม่มีการแตกร้าวและมีเนื้อปูนที่ที่เข้มข้นเหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง เทพื้น และงานโครงสร้างขนาดเล็ก มีราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไป

                นอกจากนี้ยังมี ปูนเสือก่อฉาบเท ที่เป็นสูตรพิเศษ เหมาะสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ ที่จะให้ฉาบทั้งผนังอิฐมอญและอิฐบล็อกโดยเฉพาะ และยังมีปูนประเภทก่อทั่วไปอย่างชนิดเสือมอร์ตาร์ ที่มีการแยกเรื่องของการใช้งานออกไปอีกมากมาย ที่สามารถใช้งานแบบเฉพาะได้เป็นอย่างดีอีกด้วย