ปูนดอกบัวเขียว ปูนซีเมนต์ผสม สูตรพรีเมี่ยม

 

หากพูดถึงส่วนประกอบสำคัญของงานก่อสร้าง “ปูนซีเมนต์” น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น

                ปูนซีเมนต์ คือ ปูนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานก่ออิฐ งานฉาบ รวมไปถึงงานคอนกรีตด้วย เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นงานคอนกรีตหนัก ๆ อันนั้นก็คงต้องหันไปพึ่ง “ปูนปอร์ตแลนด์” แทน

                บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) มองเห็นถึงความสำคัญของปูนซีเมนต์ต่องานก่อสร้าง บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาปูนซีเมนต์สูตรต่าง ๆ ออกมาให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ปูนดอกบัวส้ม ปูนดอกบัวฟ้า ปูนซูเปอร์ดอกบัว ปูนซีเมนต์บัวภูเขา และปูนที่จะเป็นใจความสำคัญของบทความนี้ นั่นก็คือ ปูนดอกบัวเขียว

                ปูนดอกบัวเขียว เป็นปูนที่ผลิตออกมาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 มีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น คือ มีความเหนี่ยวลื่น มีพลังในการยึดเกาะที่ดี และยังมีระยะเวลาแห้งตัวที่พอเหมาะ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ปูนดอกบัวเขียว จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น งานฉาบ งานก่ออิฐ ไปจนถึงงานโครงสร้างที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ ปูนดอกบัวเขียว ยังสามารถหาซื้อได้ง่าย มีจำหน่ายตามร้านขายวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไปในราคาถูก

                สำหรับวิธีการผสม ปูนดอกบัวเขียว เพื่อนำมาใช้งาน สามารถทำได้ง่าย เหมือนกับการผสมปูนซีเมนต์ทั่วไป โดยส่วนผสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หากเป็นงานคอนกรีต ใช้ทรายหยาบ หิน และน้ำสะอาดมาผสมกับปูนให้เข้ากัน หรือถ้าเป็นงานก่ออิฐ ใช้ทรายหยาบ ผสมกับปูนและน้ำสะอาด ส่วนถ้าเป็นงานฉาบ ใช้ทรายละเอียด ผสมปูนและน้ำสะอาดก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งปริมาณของน้ำที่ใช้ผสม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระดับความชื้นของทราย เพื่อให้ปูนมีประสิทธิภาพสูงสุด

                สำหรับหลักการใช้งาน ก็ไม่มีความยุ่งยาก มีเพียงแค่ อิฐที่นำมาใช้ในกรณีงานก่อ ต้องสะอาด และชุ่มน้ำ หากเป็นงานฉาบ ต้องทำความสะอาดพื้นผิวไม่ให้มีฝุ่นและคราบมัน และถ้าเป็นพื้นผิวคอนกรีต ต้องทำให้พื้นผิวหยาบโดยการสกัด หรือสลัดปูนและทรายให้ทั่วก่อน และเมื่อฉาบเสร็จแล้ว ต้องบ่มพื้นที่ที่ฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และลดการแตกร้าว เพียงเท่านี้ การใช้ ปูนดอกบัวเขียว ในการก่อสร้าง ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสิ่งก่อสร้าง ทำให้สิ่งก่อสร้างอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลาน อย่างแน่นอน