เปลี่ยนงานฉาบ ก่อ ให้เป็นเรื่องง่ายด้วยปูนดอกบัวซุปเปอร์

 

หากกล่าวถึงปูนตราดอกบัว เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหูเพราะเป็นปูนที่มีการผลิตมายาวนานและได้รับความนิยมอย่างมากในวงการก่อสร้าง โดยปูนตราดอกบัวได้ผลิตปูนออกมาหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เช่น ปูนสำหรับก่ออิฐมวลเบา ปูนสำเร็จรูปที่ผสมน้ำและใช้งานได้ทันที เป็นต้น โดยปูนบางประเภทยังสามารถใช้กับงานที่หลากหลายได้อีกด้วย ดังเช่น ปูนดอกบัวซุปเปอร์ ที่สามารถใช้ได้ทั้งงานก่อ งานฉาบ โดยมีคุณสมบัติที่ครบครันเหมาะสำหรับการใช้งาน

                ปูนดอกบัวซุปเปอร์ มีการพัฒนาคุณภาพของเนื้อปูนให้มีแรงยึดเกาะที่สูง มีความเหนียวและละเอียด เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ งานก่อสร้างอาคารหรือบ้านขนาดเล็กและงานฉาบปูน โดยแต่ละงานย่อมมีอัตราส่วนของส่วนผสมที่แตกต่างกันไป เช่น งานก่อจะใช้ปูน 1 ส่วนต่อทราย 3 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน งานฉาบชั้นแรกจะใช้ปูน 1 ส่วน ต่อทราย 3.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน สำหรับงานคอนกรีตทั่วไปจะใช้ปูน 1 ส่วน ต่อทราย 2 ส่วน ต่อหิน 4 ส่วนและน้ำ 0.5 ส่วน

                ในส่วนของข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน ปูนดอกบัวซุปเปอร์ ควรใช้ทรายที่เหมาะกับงาน เช่น งานฉาบให้ใช้ทรายละเอียดและงานก่ออิฐและงานคอนกรีตให้ใช้ทรายหยาบ เป็นต้น และควรทำความสะอาดอิฐที่จะนำมาก่อให้สะอาดเสียก่อน ส่วนการฉาบควรทำความสะอาดผนังหรือบริเวณที่ต้องการฉาบ จากนั้นรดน้ำจนชุ่มเพื่อให้เนื้อปูนยึดเกาะได้ดี

                จะเห็นได้ว่า ปูนดอกบัวซุปเปอร์ เหมาะสำหรับงานหลายประเภท ทั้งนี้คุณควรศึกษาวิธีการผสมปูนและขั้นตอนการใช้งานให้ดีเพื่องานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ