ปูนทีพีไอดำ เหมาะสำหรับงานปูนที่ต้องการถอดแบบอย่างรวดเร็ว

 

งานถอดแบบบางชนิดต้องการความรวดเร็วในการถอดแบบ งานจะสามารถถอดแบบได้เร็วหรือช้านั้น จะขึ้นอยู่ที่ปูนเป็นหลัก อย่างเช่น งานเสาเข็ม งานเสาไฟ คาน แผ่นพื้น เป็นต้น ปูนที่เหมาะสำหรับงานถอดแบบเช่นนี้ต้องเป็น ปูนทีพีไอดำ ที่มีส่วนผสมพิเศษช่วยให้งานถอดแบบสามารถเสร็จอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงานและยังช่วยประหยัดงบประมาณในงานถอดแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการให้รับน้ำหนักมากว่างานคอนกรีตทั่วไป

                                ด้วยคุณสมบัติพิเศษและจำเพาะ จึงช่วยให้ทั้งงานถอดแบบและงานที่ต้องการให้รับน้ำหนักสูงออกมามีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น อีกทั้ง ปูนทีพีไอดำ ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานต่องานถอดแบบและงานที่ต้องการให้รับน้ำหนักสูงอย่างยาวนาน ไม่แตกร้าวง่ายและไม่หลุดร่อนง่ายเกาะตัวแน่นและดีที่สุด จึงสามารถนำงานที่ถอดแบบมาก่อสร้างเป็นส่วนต่าง ๆ ของงานก่อสร้าง ทั้งอาคารบ้านเรือนได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือจะเป็นงานถอดแผ่นพื้นที่ต้องการให้สามารถรับน้ำหนักสูงตามอาคารบ้านเรือนขนาดใหญ่ก็ให้แผ่นพื้นสามารถอยู่ได้อย่างนานแน่นและไม่พุพังง่าย ๆ เหมือนการใช้แผ่นพื้นทั่วไป

                                หากลองสังเกตดูให้ดีจะสามารถทราบได้ว่าเสาไฟแต่ละเสานั้น สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและไม่พังง่าย ๆ หากไม่ถูกกระแทกหรือชนอย่างรุนแรงเพราะนั่น คือ คุณสมบัติของ ปูนทีพีไอดำ ที่ใช้งานกันอยู่ในหลายพื้นที่และงานก่อสร้างอาคารหลาย ๆ ที่ในประเทศไทยที่ใช้แผ่นพื้น ในการก่อสร้างก็ใช้งานปูนชนิดนี้ในการถอดแบบอยู่เป็นจำนวนมาก ปูนชนิดนี้จึงได้รับความมั่นใจและได้รับการยอมรับจากช่างก่อสร้างทั่วทั้งประเทศอย่างยาวนาน