ปูนทีพีไอ 299 เหมาะสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป

ปูนทีพีไอ 299 เหมาะสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เป็นปูนซีเมนต์ที่สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับปูนสปอร์ตแลนด์ทั่ว ๆ ไป เหมาะสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรืองานคอนกรีตทั่วไป ให้งานคอนกรีตที่แข็งแรงและทนทาน อีกทั้งยังให้ความสวยงาม แก่งานคอนกรีตได้ตามความต้องการ ในการใช้งานได้อย่างลงตัว เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้รับความนิยมใช้ในงานคอนกรีตไม่แพ้ปูนสปอร์ตแลนด์ชนิดอื่น ๆ ไม่เพียงแค่ใช้กับงานคอนกรีตทั่วไปและงานคอนกรีตเสริมเหล็กเท่านั้น ยังสามารถนำมาใช้กับงานถอดแบบได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเสาหรือโครงสร้างอาคารแบบทึบน้ำ เป็นต้น

                                การกรองปูนเพื่อใช้งาน ควรกรองในสถานที่แห้งและต้องมีสิ่งที่ปกปิดกองปูนให้พ้นจากความชื้นและต้องกันน้ำได้เป็นอย่างดี ปูนทีพีไอ299 ระยะเวลาในการถอดแบบไม่ต่างจากการใช้งานปูนสปอร์แลนด์ทั่วไปตามค่ามาตรฐานของงานถอดแบบ การบ่มปูนจำเป็นต้องบ่มหลังจากงานคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว 24 ชั่วโมงบ่มตามเวลามาตรฐานที่กำหนด เพื่อความแข็งแรงและความหนาแน่นของชิ้นงานที่สวยงามให้มากที่สุด

                                สำหรับส่วนผสมของการใช้งาน ปูนทีพีไอ299 คือ ปูน 1 ถุงต่อทราย 1.5 ถัง และหิน 3 ถัง ในงาน ถอดแบบเสาและโครงสร้างอาคารที่ทึบน้ำ ปูน 1 ถุงต่อทราย 2 ถัง และหิน 4 ถัง ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ปูน 1 ถุงต่อทราย 2.5 ถัง และหิน 4 ถัง ในงานทางเท้าหรือฐานรากของอาคาร ปูน 1 ถุงต่อทราย 3 ถัง และหิน 5 ถังในงานฐานรากขนาดใหญ่หรืองานผนังที่หนา หากผสมปูนตามอัตราส่วนที่กำหนดเอาไว้จะเหมาะต่องานคอนกรีตแต่ละงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ