งานปูนอเนกประสงค์ ต้องปูนอินทรีเขียว

 

งานปูนอเนกประสงค์ ต้องปูนอินทรีเขียว หรือ ปูนนกเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสม Portland Pozzolan คุณภาพสูง ที่ผลิตจากเถ้าลอยหรือ Fly Ash (คือ ขี้เถ้าของถ่านหินลิกไนต์หลังจากการเผาไหม้ จัดเป็น Pozzolan ประเภทหนึ่ง) ผสมผสานกับปูนเม็ด Portland ร่วมด้วยยิปซัม ในอัตราส่วนเถ้าลอย : ปูนเม็ดและยิปซัม ที่ร้อยละ 30 : 70 ซึ่งด้วยสัดส่วนของส่วนประกอบนี้ ทำให้ปูนนกเขียวมีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่คงทน เนื่องจากมีส่วนผสมของ Pozzolan ในอัตราส่วนที่สูง ทำให้เนื้อปูนมีความละเอียด สามารถยึดเกาะได้ดีกว่าเนื้อปูนที่มีความหยาบมากกว่า ซึ่งจากมาตรฐาน มอก. 80-2550 แล้ว กำหนดให้ปูนซีเมนต์ที่ผ่านเกณฑ์ ต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพโดยเฉพาะความละเอียดไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตรต่อกิโลกรัม แต่ปูนนกเขียวมีความละเอียดถึง 521 ตารางเมตรต่อกิโลกรัม เลยทีเดียว

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้ ปูนนกเขียว จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการความคงทนแข็งแรงสูง รวมไปถึงสามารถใช้ได้ในงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานก่อคอนกรีตโดยทั่วไป (อาทิ ก่อเสา ก่อคาน หรือเทพื้น) งานก่อผนัง (ก่ออิฐ) งานฉาบชั้นในอาคาร และงานฉาบชั้นนอกอาคาร เป็นต้น

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ในเนื้องานที่แตกต่างกัน ปูนนกเขียว ก็จำเป็นต้องมีสัดส่วนในการผสมกับวัตถุดิบอื่นที่แตกต่างกันไปด้วย โดยในงานก่อคอนกรีตทั่วไปนั้น ต้องผสมปูนเขียวกับทราย หิน และน้ำ ในอัตราส่วน 1:2:4:1 ในขณะที่ถ้าเป็นงานก่อผนังหรือก่ออิฐ ต้องผสมปูนเขียวกับทรายและน้ำ (ไม่ต้องผสมหิน) ในอัตราส่วน 1:3:1 ส่วนงานฉาบชั้นในอาคาร ให้ผสมปูนเขียวกับทรายและน้ำในอัตราส่วน 1:2.5:1 ขณะที่ถ้าเป็นงานฉาบชั้นนอกอาคาร จะเป็นอัตราส่วนที่ 1:3:1

ด้วยคุณสมบัติที่มีความละเอียดของเนื้อปูนสูงอยู่แล้ว เมื่อบวกกับสูตรการผสมปูนให้เหมาะสมกับประเภทงาน ทำให้ไม่ว่างานก่อสร้างไหน ๆ ช่างทั้งหลายก็สามารถมั่นใจใน ปูนนกเขียว ได้เต็ม 100%