ปูนทีพีไอ 199 ปูนที่ง่ายสำหรับงานก่อและงานฉาบ

 

ปูนทีพีไอ 199 ปูนที่ง่ายสำหรับงานก่อและงานฉาบ เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่มีส่วนผสมของวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่น ๆ ให้เข้ากันกับปูนสปอร์แลนด์ ทำให้ปูนซีเมนต์ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะต่องานฉาบ งานก่อและงานคอนกรีตแบบทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง ช่วยให้งานคอนกรีตมีความสวยงามและง่ายต่อการก่อสร้างงานคอนกรีตทำให้ประหยัดเวลาและแรงงานพอ ๆ กับประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างได้มากพอสมควร หากต้องการก่อสร้างงานคอนกรีตขนาดเล็กต้องลองใช้ปูนชนิดนี้ ในการก่อสร้างรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน

ปูนซีเมนต์ผสมที่เหมาะสมต่อการใช้งานแบบหลากหลายในงานคอนกรีตที่มีขนาดเล็กเท่านั้นไม่เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ต้องการให้รับแรงอัดสูง หากนำปูนทีพีไอ 199 ไปใช้ผิดงานอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่องานที่ก่อสร้างได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว แม้ปูนแต่ละประเภทจะสามารถใช้งานได้ไม่แตกต่างกัน เท่าไหร่นัก แต่ก็ยังมีขีดจำกัดในการใช้งานคอนกรีตแต่ละประเภทพอสมควร การใช้งานนั้นหากผสมปูนเข้ากับน้ำแล้วควรใช้งานให้หมด ภายใน 1 ชั่วโมง

หากยังไม่ได้ใช้งาน ปูนทีพีไอ 199 ควรเก็บเอาไว้ในที่แห้งและมีสิ่งคลุมปูนเพื่อกันความชื้นและกันน้ำเพื่อให้คุณสมบัติในการใช้งานปูนยังคงสภาพเดิมอยู่เสมอ ในการผสมปูนเพื่อฉาบอัตราส่วนของปูน 1 ถุงต่อทราย 8-9 บุ้งกี๋ และน้ำตามอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการผสมปูนเพื่องานก่ออัตราส่วนปูน 1 ถุงต่อทราย 5-7 บุ้งกี๋ และน้ำตามอัตราส่วนที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน และในการผสมปูนเพื่องานคอนกรีตทั่วไปอัตราส่วนปูน 1 ถุงต่อทรายหยาบ 2 ถัง หิน 4 ถัง และน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด ก่อนใช้งานคอนกรีตทุกแบบต้องผสมปูนกับส่วนผสมให้เข้ากันให้ดีก่อนจะนำมาใช้งาน