ปูนอินทรี เพชร เพิ่มกำลังอัดให้กับงานโครงสร้างด้วย

 

ปูนอินทรี เพชร เพิ่มกำลังอัดให้กับงานโครงสร้างด้วย หากกล่าวถึงงานก่อสร้าง หลายคนคงยกให้เป็นหน้าที่ของวิศวกรหรือช่างก่อสร้าง ซึ่งในความจริงแล้ว ความรู้เรื่องงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการสร้างบ้านหรืออาคารต่าง ๆ ในอนาคตและป้องกันการถูกหลอกจากมิจฉาชีพ รวมถึงช่วยในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้อีกด้วย สำหรับงานโครงสร้างไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างบ้าน ถนน สะพานหรืออาคารต่าง ๆ ย่อมต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานเพื่อให้โครงสร้างสามารถรองรับ การใช้งานได้อย่างยาวนาน ดังเช่น การใช้วัสดุคุณภาพดีสำหรับงานโครงสร้าง ได้แก่ ปูนนกเพชรหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าปูนอินทรีเพชร นั่นเอง

ปูนนกเพชร หรือ ปูนอินทรีเพชร เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับการก่อสร้างงานโครงสร้าง ที่ต้องการเพิ่มกำลังอัดให้สูงขึ้น โดยเนื้อปูนจะมีความละเอียด มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูงและมีกำลังอัดที่รวดเร็วทำให้ถอดแบบได้เร็ว มีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดต้นทุนแรงงานได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปปูนประเภทนี้จะมีขนาดบรรจุ 50 กก. / ถุง นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ปูนนกเพชร ยังเป็นปูนที่ได้มาตรฐานอเมริกา ASTM C150และ ผ่านมาตรฐาน มอก. อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นปูนที่สามารถนำไปใช้ในงานโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานสร้างถนน สะพาน อาคารใหญ่ เขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถหล่อเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปได้อีกด้วย เช่น ท่อคอนกรีตหรือกระเบื้องซีเมนต์ เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นปูนที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายเป็นอย่างมาก