ปูนอินทรีทอง เนื้อละเอียด ยึดเกาะเป็นเลิศ

 

ปูนอินทรีทอง เนื้อละเอียด ยึดเกาะเป็นเลิศ งานฉาบหรืองานก่อ ในการก่อสร้างเรียกได้ว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญของช่างเป็นอย่างมาก เพราะการทำให้วัสดุหรือพื้นผิวมีความเรียบเนียนเสมอกันจะส่งผลให้บ้าน อาคารหรือสิ่งก่อสร้างมีความสวยงาม ลงตัว ไม่ต้องเสียเวลาในการกลับมาแก้ไขภายหลังอีกด้วย นอกจากความชำนาญของช่างแล้ว การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการฉาบหรือก่อก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังเช่น การเลือกปูนซีเมนต์ที่ในปัจจุบันมีคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ปูนบางประเภทเหมาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ส่วนปูนบางประเภทเหมาะสำหรับงานฉาบหรือก่อ เป็นต้น ดังเช่น ปูนนกทอง หรือปูนอินทรีทองที่เหมาะสำหรับงานฉาบและงานก่อโดยเฉพาะ

ปูนนกทอง หรือ ปูนอินทรีทอง เป็นปูนที่ผ่านการผลิตชั้นสูง ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ทำให้ได้เนื้อปูนที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานฉาบหรือก่อ โดยเนื้อปูนจะมีความละเอียดสูง ทำให้สามารถยืดเกาะได้เป็นอย่างดี ทำให้ผนังหรือสิ่งก่อสร้างมีความทนทานแข็งแรงและมีความเรียบเนียนสวยงามมากยิ่งขึ้น

ในงานฉาบควรผสมเนื้อปูน 1 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน ต่อทรายละเอียด 3 ส่วน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี หากคุณใช้ปูน 1 ถุง ผสมตามสัดส่วนดังกล่าว จะสามารถฉาบได้พื้นที่ประมาณ 8 ตารางเมตร เพื่อการทำงานของเนื้อปูนที่ดีคุณควรฉาบปูนให้มีความหนาไม่เกิน 1 เซนติเมตร

สำหรับงานก่อควรผสมเนื้อปูน 1 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน ต่อทรายละเอียด 2.5 ส่วน หากคุณใช้ปูน 1 ถุง คุณจะสามารถก่อได้ประมาณ 5 ตารางเมตร โดยการก่อนั้นไม่ควรมีความหนาเกิน 1.5 เซนติเมตร