ปูนเสือซีเมนต์ขาวสำหรับงานปูและยาแนวที่โดดเด่น

ปูนเสือซีเมนต์ขาวสำหรับงานปูและยาแนวที่โดดเด่น สำหรับงานปูและยาแนวที่สามารถจะทำให้ยึดเกาะและงานมีความสวยงาม ดูโดดเด่นต้อง ปูนเสือซีเมนต์ขาว ที่เป็นปูนซีเมนต์ขาวผสม สามารถที่จะใช้งานในการปูและการยาวแนววัสดุปูพื้น บุผนัง เช่น การปูกระเบื้องแบบเซรามิค แกรนิต เป็นต้น โดยสามารถที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดีทั้งภายในและภายนอก มีระยะเวลาในการแห้งตัวที่มีความเหมาะ และการยืดหดตัวที่น้อยลง ไม่ทำให้เกิดเป็นปัญหาของการหลุดร่อนและการแตกร้าวอีกด้วย

                ปูนเสือซีเมนต์ขาวมีการผลิตที่ได้มาตรฐานตาม ASTMC91-05 MASONARY Cement TYPE ที่เป็นปูนซีเมนต์ขาวผสม ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานฉาบเพื่อการตกแต่งผนังโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับงานด้านการฉาบตกแต่งผนังบ้านและตัวอาคารทั่วไป เนื้อปูนมีความเหนียวลื่น มีพลังในการยึดเกาะสูง มีระยะในการแห้งตัวที่พอเหมาะ เพื่อให้ช่างสามารถที่จะมีเวลาในการตกแต่งผลงานผนังของตัวเองได้ตามที่ต้องการ ปูนเสือซีเมนต์ขาวมีการยืดหดตัวที่น้อยมาก จึงไม่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาของการหลุดร่อนที่รวดเร็วในภายหลังอย่างแน่นอน

                เนื้อของ ปูนเสือซีเมนต์ขาว เป็นสีขาวบริสุทธิ์ ที่มีความขาวมากถึง 99% ให้สีสันที่ตรงต่อความต้องการ เมื่อผสมกับสีฝุ่นเพื่อที่จะให้สีกลมกลืนไปกับสีของกระเบื้องนั่นเอง โดยที่ใน 1 ถุงนั้นสามารถที่จะใช้งานบนพื้นที่ได้ 2 ตารางเมตร ที่ความหนาไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานในการตกแต่งผนังโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับงานด้านการฉาบตกแต่งผนังบ้านและในอาคารทั่วไปอีกด้วย