ปูนเสือ มอร์ตาร์ ก่อสำเร็จรูป เหมาะสำหรับงานก่ออิฐมอญและอิฐบล็อก

ปูนเสือ มอร์ตาร์ ก่อสำเร็จรูป เหมาะสำหรับงานก่ออิฐมอญและอิฐบล็อก เนื้อปูนมีความเหนียวและมีแรงยึดเกาะที่สูง สามารถที่จะทำให้ผนังมีความแข็งแรงและไม่มีการแตกร้าวอย่างง่ายดาย มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนสูงอีกด้วย เป็นปูนที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และมี มอก.598-2547 และมีสารผสมเพิ่มความอุ้มน้ำ ช่วยให้เนื้อปูนนุ่มเหนียวพร้อมการขึ้นรูป และจัดแนวก่อได้ง่ายดาน เพิ่มแรงยึดเกาะที่สามารถทำให้ผนังแข็งแรงเป็นอย่างดี

ปูนเสือมอร์ตาร์ก่อชนิด 50 ใช้งานได้กับอิฐมอญแลอิฐบล็อก ที่เพียงผสมน้ำสะอาดที่ 7-8 ลิตรต่อถุง ผสมจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และผสมให้มีความเหนียวหรือเหลวได้ตามที่ต้องการ สามารถที่จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ปูนเสือมอร์ตาร์ก่อชนิด 50 ยังสามารถที่จะใช้งานกับอิฐแดงรู อิฐโชว์แนว อิฐขาว และอิฐช่องลมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และเมื่อมีการใช้งานก็ควรที่จะใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง และไม่ควรที่จะผสมน้ำอีกครั้งเมื่อปูนเริ่มที่จะแห้งตัวแล้ว

เมื่อใช้ปูนเสือมอร์ตาร์ก่อชนิด 50 ก็ควรที่จะมีการรดน้ำเพื่อที่จะเป็นการบ่มผนังที่ก่อเสร็จไปแล้วที่ประมาณ 2 วัน เพื่อให้ปูนก่อมีแรงยึดเกาะและรับแรงการอัดกระแทกได้อย่างเต็มที่ และสามารถที่จะก่ออิฐมอญได้ที่ครึ่งแผ่นด้วยพื้นที่ประมาณ 1.3-1.5 ตารางเมตร ก่ออิฐบล็อกได้พื้นที่ประมาณ 2.5-2.8 ตารางเมต