ปูนเสือ มอร์ตาร์ เทปรับพื้น เพื่องานปูกระเบื้องที่สวยงาม

ปูนเสือ มอร์ตาร์ เทปรับพื้น เพื่องานปูกระเบื้องที่สวยงาม เหมาะสำหรับงานที่จะต้องมีการปรับพื้นพร้อมที่จะปูกระเบื้อง ให้ค่าแรงยึดเกาะ ที่จะสามารถรับแรงกดและแรงอัดที่มากกว่า 240 ksc มีคุณสมบัติในการช่วยลดขั้นตอนในการผสมปูน สามารถทำให้ได้อัตราส่วนที่แน่นอน ให้ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เพียงแค่การผสมน้ำก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยทันที เนื้อปูนมีความข้นเหนียวเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถที่จะปรับแต่งระดับของตัวกระเบื้องที่ปูได้อย่างเหมาะสม ให้ระดับพื้นที่เรียบเท่ากันอีกด้วย

ปูนเสือมอร์ตาร์เทปรับพื้นมีคุณสมบัติพิเศษที่มีค่าแรงยึดเกาะที่สูงกว่าการปูกระเบื้องแบบที่ต้องใช้ปูนที่ผสมทราย สามารถที่จะปรับพื้นพร้อมกี่ปูกระเบื้องแบบปูเปียกได้ดี พร้อมทั้งยังรับน้ำหนักได้หลังจากที่ปูนมีการเซ็ตตัวที่ 3 ชั่วโมง ทั้งยังช่วยลดปัญหาในการหลุดล่อนของตัวกระเบื้องได้ วิธีการใช้งานที่ง่าย ๆ คือต้องมีการทำความสะอาดพื้นที่แล้วพรมน้ำให้ชุ่ม  จากนั้นก็ให้หาระดับในการปูกระเบื้องได้ตามที่ต้องการ แล้วทำแนวระดับเอาไว้ เพียงแค่ผสมปูนเสือมอร์ตาร์เทปรับพื้นกับน้ำสะอาด ที่อัตราส่วน 7-7.5 ลิตรต่อปู 1 ถุงก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยทันที

เทเนื้อปูนเสือมอร์ตาร์เทปรับพื้นที่ผสมมาแล้วลงบนบนพื้นที่ที่ต้องการ โดยที่สามารถจะปรับระดับไปพร้อมกับการปูกระเบื้องได้ดีอีกด้วย กรีดเนื้อปูนแล้ววางกระเบื้องลงบนเนื้อปูน ใช้ค้อนยางหรือเกรียงที่เอาไว้เคาะเพื่อการปรับระดับที่ได้เตรียมเอาไว้