ปูนดอกบัว คำตอบที่ดีของทุกงานปูน

 

ปูนดอกบัว คำตอบที่ดีของทุกงานปูน เป็นปูนซีเมนต์ที่ผ่านการผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม มอก.80-2550 มีคุณสมบัติที่มีความเรียบลื่น ใช้ระยะเวลาในการแห้งตัวที่เหมาะ สามารถที่จะยึดเกาะได้ดี เหมาะกับทุกงาน ที่ไม่ว่าจะงานก่ออิฐ งานฉาบปูน หรืองานก่อสร้างอาคารภายในที่เป็นอาคารขนาดเล็ก และด้วยความที่ปูนตราดอกบัวมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะตอบสนองความต้องการปูนซีเมนต์ของตลาดภายในประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทำให้มีการผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพดี ที่สามารถตอบโจทย์ทุกงานช่างได้เป็นอย่างดี

ปูนตราดอกบัวได้ถือกำเนิดมาจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ที่มีเนื้อที่ถึง 1,000 ไร่เศษ ที่จังหวัดสระบุรี และได้ทำการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยกำลังการผลิตที่ 2 ล้านเมตริกตันต่อปี ทางบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด มหาชน จึงได้ทำการขยายกำลังในการผลิตตัวปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นอีกปีละ 3 ล้านเมตริกตันต่อปี โดยมีการเริ่มที่จะดำเนินการก่อสร้างในโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อเป็นการรองรับการผลิตที่เติบโตขึ้นทุกปี ในปี 2537 โดยมีการผลิต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 3, 5  ปูนซีเมนต์แบบผสม  ปูนซีเมนต์พิเศษสำหรับงานฉาบ  ปูนสำเร็จรูป และปูนซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะ

ปูนตราดอกบัว มีการขยายตัวที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเติบโตอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ที่มีทั้งของทางภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นมาเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งทำให้การผลิตปูนภายในประเทศต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนี้เป็นการแสดงให้เห็นปูนที่มีคุณภาพของทางตราดอกบัวนั่นเอง

สำหรับท่านที่อยากลดต้นทุน แต่คงคุณภาพงานตามมาตรฐานที่ช่างไว้ใจ ตั๋วปูน.com โดย OutletHalf.com ขอแนะนำ ปูนตราดอกบัว ไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณา