ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวเขียว ซีเมนต์ผสมที่น่าสนใจ

ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวเขียว เป็นปูนซีเมนต์แบบผสมที่ให้คุณสมบัติที่มีความเหนียวลื่น มีช่วงระยะเวลาที่แห้งตัวอย่างพอเหมาะ สามารถที่จะทำให้ช่างฉาบได้ดั่งใจในเวลาที่ไม่แห้งเร็วจนเกินไป มีเนื้อปูที่ยึดเกาะได้เป็นอย่างดีและมีความสามารถในการใช้งานตามประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นงานด้านก่ออิฐ ฉาบปูนและการทำงานโครงสร้างอาคารขนาดเล็กอีกด้วย เป็นปูนที่มีการผลิตที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80-2550

อัตราการผสมปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวเขียว สำหรับการใช้งานในงานประเภทต่าง ๆอย่างเช่น งานก่อที่ปูน 1 ถุง ใช้ทรายที่ 3 ถัง และน้ำที่ 1 ถัง งานฉาบในชั้นแรกใช้ตัวปูนที่ 1 ถุง ปริมาณทรายที่ 2 ถังครึ่ง งานฉาบแบบทับหน้าใช้ปูนที่ 1 ถุง ปริมาณทรายที่ 3 ถัง และน้ำที่ 1 ถัง เท่ากันทั้งหมด และงานคอนกรีตแบบทั่วไป ใช้ปูนที่ 1 ถุง ปริมาณทรายที่ 2 ถัง เพิ่มจำนวนหิน 4 ถัง แต่ใช้น้ำเพียงครึ่งถังเท่านั้น ในส่วนของปริมาณน้ำในการใช้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานที่เหมาะสม และจะต้องดูที่ความชื้นของทรายเป็นหลักอีกด้วย

ส่วนในงานก่ออิฐและงานคอนกรีตนั้น เมื่อใช้ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวเขียวต้องมีการใช้ทรายหยาบ ส่วนในงานฉาบจะมีการใช้ทรายละเอียด ส่วนในอิฐที่นำมาใช้ก็ควรที่จะมีการทำความสะอาดด้วยการปัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกก่อนที่จะทำการก่อนและต้องมีการนำเอาไปแช่น้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มน้ำก่อนที่จะลงปูนฉาบในทุกครั้ง เพื่อที่จะสามารถลดอาการแตกร้าวของผนัง อันเนื่องมาจากตัวอิฐดูดน้ำไป ปูนซีเมนต์ดอกบัวเขียว น้ำหนักบรรจุต่อถุง 50 กิโลกรัม ใช้สำหรับงานก่อฉาบโดยเฉพาะ อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องการใช้ปูนซีเมนต์มอก.ราคาถูก เป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้างบ้านเรา

สำหรับท่านที่อยากลดต้นทุน แต่คงคุณภาพงานตามมาตรฐานที่ช่างไว้ใจ ตั๋วปูน.com โดย OutletHalf.com ขอแนะนำปูนซีเมนต์ตราดอกบัว ไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณา