ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก อำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงราย

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจาก อำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงราย ที่อุดหนุนปูนของ  outlethalf  ให้ทางเราได้เป็นสวนหนึ่งในโครงการ จิตอาสา ทำถนนบนดอยในฝัน จำนวน 64 ตัน 

ทางเราดีใจมากที่ได้รวมสร้างถนนให้กับน้องๆ ชุมชนบ้านมูเซอหลังเมืองเก่าได้มีถนนที่ดีขึ้น ท่านใดอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เชิญรวมช่วยน้องบนดอยได้เลยน่ะค่ะ และ ลูกค้าท่านใดที่อยู่

จังหวัดใกล้เคียงหรือเส้นทางผ่านที่สนใจอุปกรณ์ก่อสร้าง สามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยน่ะค่ะ หรือว่าจะสร้างดึก สร้างคอนโด โครงการหมู่บ้านทางเราจำหน่าย ทั้งปูนดอกบัว ปูนทีพีไอ ปูนนก ปูนช้าง

ปูนเสือ หรืออุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ outlethalf ยินดีบริการทุกเส้นทางค่ะ

**OutletHalf บริการด้วยหัวใจ ใกล้ไกลเราพร้อม น้อมรับทุกคำชม**