ขอกราบขอบพระคุณลูกค้า จาก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้า จาก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ที่อุดหนุนสั่ง

ปูนนกมอร์ตาร์ฉาบมวลเบาและนกมอร์ตาร์ก่อมวลเบา จำนวน17 ตัน จัดส่งถึงไซต์งานเรียบร้อยดีเสมอมาค่ะ

ลูกค้าทางใดที่อยู่ใกล้เส้นทางนี้ สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างได้เลยน่ะค่ะ