ปูนอินทรี 31 เทปรับระดับพื้น

1

 

ปูนอินทรี 31 เทปรับระดับพื้น

ปูนอินทรี 31 เทปรับระดับพื้น เป็นปูนสำเร็จรูป ที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบด ที่มีขนาดเหมาะสมกัน และสารเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้ปูนเทได้ลื่น ปรับระดับได้ง่าย มีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะ

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานเทพื้นเพื่อปรับระดับเท่านั้น

ข้อแนะนำ

– ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชม ทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชม และจึงบ่มพื้นที่เทปรับระดับแล้ว อย่างน้อย 3 วัน
– การผสม ปูน 1 ถุง ต่อน้ำ 8-10 ลิตร
– พื้นที่การใช้งาน 1.0-1.1 เมตร / ถุงความหนา 3 ซม