ปูนกาวซีเมนต์ ตราทีพีไอ M 500

 

ปูนกาวซีเมนต์ตราทีพีไอ  M 500  เป็นปูนกาวซีเมนต์ที่เหมาะสำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการใช้งานหลังผสม แลระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้อย่างเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ที่สำคัญปูนกาวซีเมนต์ตราทีพีไปยังมีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำทำให้เหนียว เพิ่มแรงยึดเกาะ จึงลดปัญหาการหลุดล่อนของ กระเบื้อง แห้งตัวช้า ทำให้เพิ่มเวลาในการปรับ แนวกระเบื้องมากขึ้น

ขนาดที่บรรจุ: 20 กก.ต่อ1 ถุง

ข้อมูลควรรู้

ปูนกาวซีเมนต์มีวัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ และเพิ่มแรงยึดเกาะ จึงลดปัญหาการหลุดล่อนของกระเบื้อง และแห้งตัวได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีเวลาในการปรับแนวกระเบื้องมากขึ้น

วิธีการใช้งาน

  1. ทำความสะอาดผนังหรือพื้นที่ต้องการจะติดกระเบื้อง พรมน้ำรอให้หมาด
  2. ผสมกาวซีเมนต์ ทีพีไอ M500 กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน กาวซีเมนต์ 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 4.8 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
  3. ปาดกาวซีเมนต์ ทีพีไอ M500 บนพื้นที่ที่ต้องการจะปูกระเบื้อง หนาประมาณ 5 มม. ใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่องทำมุม 45 องศา กับพื้นผิว
  4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
  5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม และทำความสะอาดผิวกระเบื้องทันทีที่มีคราบปูนติดอยู่

ข้อควรปฏิบัติ

  1. หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม.
  2. สถานที่กองเก็บควรอยู่ในบริเวณพื้นที่แห้ง ไม่อับชื้น
  3. เมื่อกาวซีเมนต์เหลือจากการใช้งาน ควรปิดปากถุงให้สนิท

ข้อมูลทางเทคนิค : ปูนกาวซีเมนต์ตราทีพีไอ M 500 1 ถุง 20 ก. ต่อน้ำ 4.8 ลิตร