ปูนกาวซีเมนต์ ตราลูกดิ่ง

 

ปูนกาวซีเมนต์ ตราลูกดิ่ง เป็นกาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง สามารถปูกระเบื้องได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ผลิตเพื่อใช้กับงานติดกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา  กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องพอร์ซเลน แกรนิตโต้  หรือหินอ่อน หินแกรนิต ที่ผิวติดกาวไม่เรียบและมันเกินไป  มีคุณสมบัติในการยึดติดที่คงทนกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไป   ปูนเซทตัวในเวลาพอดีทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

ขนาดที่บรรจุ  : 20 กก.ต่อ1 ถุง

ข้อมูลควรรู้

ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู ใช้ได้กับกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องดินเผา  ใช้กับงานติดกระเบื้องทั่วไป หรือกับกระเบื้องผิวติดกาวไม่เรียบและมันเกินไป และใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วิธีการใช้งาน

  1. 1.  ป้ายกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีตามขนาด ( ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง ) เป็นทางยาวบนพื้นผิว

งานประมาณ 1-2 ตร.ม. โดยป้ายปูนกาวให้ทั่ว  ตามความหนาของร่องหวีที่ใช้ เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณกาว

ซีเมนต์ให้สม่ำเสมอโดยสังเกตความข้นเหลวดังนี้

  1. 2.  ในกรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 25× 25 ซม. แต่ไม่สามารถจัดหาเกรียงร่องหวีขนาด 9-12 ม.ม. จึงมีความจำเป็นต้องใช้ เกรียงร่องหวีขนาด 6 ม.ม. ( ที่มีขายทั่วไปตามร้านวัสดุ ) ควรป้ายกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีเพิ่ม  ลงบนด้านหลังกระเบื้องให้ทั่ว  เพื่อให้หลังกระเบื้องมีปูนกาวเต็มทั่วถึง โดยไม่มีช่องว่างอากาศภายในใต้กระเบื้อง  เพราะช่องว่างอากาศส่งผลทำให้กระเบื้องเปราะ และน้ำสามารถไหลซึมเข้าไปได้
  2. 3.  จากนั้นปูกระเบื้องทับบนกาวซีเมนต์ที่ทำการป้ายไว้  กดให้แน่น  และใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว  เพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์หลังแผ่นกระเบื้อง  กดทับประสานกันอย่างทั่วถึง  ควรเว้นร่องเพื่อการยาแนวอย่างน้อย 2 ม.ม. ( ในกรณีกาวซีเมนต์ล้นขึ้นมาที่ร่องยาแนว ให้เช็ดออกเพื่อรักษาช่องของร่องยาแนวไว้ )
  3. 4.  หากต้องการจัดแนวกระเบื้อง  สามารถปรับตกแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นภายในเวลาประมาณ 10 – 15นาที  ก่อนกาวซีเมนต์จะแห้ง
  4. 5.  หลังการปูกระเบื้องเสร็จ รอให้กาวซีเมนต์แห้งสนิทประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนการยาแนว

ข้อควรปฏิบัติ  : กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชม. หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค : ปูนกาวซีเมนต์ตราเสือ 1 ถุง 20 ก. ต่อน้ำ 5-5.5 ลิตร