ปูนกาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก

ปูนกาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก ( เวเบอร์ ) กาวซีเมนต์คุณภาพสูง เป็นกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องที่ไม่ดูดซึมน้ำทุกชนิด หินอ่อน หินแกรนิตมีสารยึดเกาะพิเศษ ทำให้เวลาปูกระเบื้องบนผนังและกระเบื้องไม่ลื่นไหลและไม่หลุดร่อน สามารถปูได้บนพื้นซีเมนต์ คอนกรีต ยัปซั่มบอร์ดและปูทับกระเบื้องเดิม  มีแรงเหนียว แรงยึดเกาะสูง 2 เท่า

 

ขนาดที่บรรจุ  : 20 กก.ต่อ1 ถุง

 

ข้อมูลควรรู้

กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์ กาวซีเมนต์  มีสารยึดเกาะพิเศษ กระเบื้องไม่ลื่นไหลเวลาปูบนผนัง  มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด) พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงสามารถปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

 

วิธีการใช้งาน

  1. กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชม.
  2. ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20 ถึง 30 นาที
  3. การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้อง สามารถทำได้ภายใน 15 นาที
  4. ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
  5. หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน
  6. ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2 ถึง 1

ข้อควรปฏิบัติ

  1. อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง
  2. ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลทางเทคนิค : ปูนกาวซีเมนต์ตราเสือ 1 ถุง 20 ก. ต่อน้ำ 5-5.5 ลิตร