ปูนกาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก วิส

ปูนกาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก วิส มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากแสงแดด) พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้้ 24 ชั่วโมง สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

ขนาดที่บรรจุ  : 20 กก.ต่อ1 ถุง

ข้อมูลควรรู้

  • ประเภท กาวซีเมนต์มาตรฐาน
  • ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3
  • ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที
  • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 2 ชั่วโมง
  • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 15 นาที
  • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน 5 นาที
  • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2-10 มม
  • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง