การจัดส่ง ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์แต่ยี่ห้อจัดส่งไม่เท่ากัน และขนาดจัดส่งในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบจำนวนในการจัดส่งในแต่ละพื้นที่กับฝ่ายขายได้เลยค่ะ รายละเอียดการจัดส่งในแต่ละพื้นที่ตามแผนที่มีดังนี้

ปูนซีเมนต์ 20 กก.

ประเภทรถ จำนวน/เที่ยว
6 ล้อ 500
10 ล้อ 850
เทรลเลอร์ 1600

ขนส่งปูนซีเมนต์โดยรถ 6 ล้อ 10 ล้อ เทรลเลอร์ มีบริการขนลง โดยใช้แรงงานขนลง

มีเงื่อนไขในการขนลง ดังนี้

1.ต้องตรวจสอบหน้างานว่ารถ 6 ล้อสามารถเข้าได้
2.การขนสินค้าลงข้างรถโดยจุดลงสินค้าอยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร
3.ไม่ขึ้นที่สูง บันได ไม้พาด และ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

ปูนซีเมนต์ 40 กก.

ประเภทรถ จำนวน/เที่ยว
6 ล้อ 250
10 ล้อ 425
เทรลเลอร์ 800

ขนส่งปูนซีเมนต์โดยรถ 6 ล้อ 10 ล้อ เทรลเลอร์ มีบริการขนลง โดยใช้แรงงานขนลง

มีเงื่อนไขในการขนลง ดังนี้

1.ต้องตรวจสอบหน้างานว่ารถ 6 ล้อสามารถเข้าได้
2.การขนสินค้าลงข้างรถโดยจุดลงสินค้าอยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร
3.ไม่ขึ้นที่สูง บันได ไม้พาด และ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

ปูนซีเมนต์ 50 กก.

ประเภทรถ จำนวน/เที่ยว
6 ล้อ 200
10 ล้อ 340
เทรลเลอร์ 640

ขนส่งปูนซีเมนต์โดยรถ 6 ล้อ 10 ล้อ เทรลเลอร์ มีบริการขนลง โดยใช้แรงงานขนลง

มีเงื่อนไขในการขนลง ดังนี้

1.ต้องตรวจสอบหน้างานว่ารถ 6 ล้อสามารถเข้าได้
2.การขนสินค้าลงข้างรถโดยจุดลงสินค้าอยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร
3.ไม่ขึ้นที่สูง บันได ไม้พาด และ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง