จัดส่งปูน ทีพีไอ แดง 299 จำนวน 80 ถุง ปูน ทีพีไอ เขียว ซุปเปอร์ 150 ถุง จำนวน 10 ตัน ส่งตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

จัดส่งปูน ทีพีไอ แดง 299 จำนวน 80 ถุง ปูน ทีพีไอ เขียว ซุปเปอร์ 150 ถุง จำนวน 10 ตัน ส่งตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี