จัดส่ง ปูน เสือ ฉาบอิฐมวลเบา จำนวน 200 ถุง ส่งที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดส่ง ปูน เสือ ฉาบอิฐมวลเบา จำนวน 200 ถุง ส่งที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา