จัดส่งปูนเสือมอร์ตาร์ ฉาบมวลเบา เที่ยว6ล้อ จำนวน200ถุงที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา