ทีพีไอเขียวราคา

ปูนทีพีไอเขียวคุณภาพสูงกว่าปูนซีเมนต์ ผสมด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ

  ปูนทีพีไอเขียว เป็นปูนที่ผ่านกระบวนการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ช่วยให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าปูนผสมทั่วไปหลายเท่าตัว เป็นปูนที่เหมาะกับงานแบบหลากหลายทั้งงานก่อที่มีความเหนียวและแน่นช่วยให้งานก่อสวยงามและเรียงตัวได้เป็นอย่างดีและไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อน งานฉาบที่เนื้อปูน มีความลื่นช่วยทุ่นแรง ในงานฉาบ อีกทั้งยังช่วยให้งานฉาบเรียบลื่นเสร็จอย่างรวดเร็วไม่แตกร่อน ขณะใช้งานที่ต้องการกำลังอัดสูงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการกำลังอัดที่มากขึ้น                                 น้ำหนักต่อ 1 ถุง 40 กิโลกรัม แต่สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับปูนขนาด 50 กิโลกรัม จึงช่วยประหยัดและลดต้นทุนในงานปูนได้มากพอสมควร ปูนทีพีไอเขียว เป็นปูนที่ผ่านกระทดลองและตรวจสอบผ่านมาตรฐานแล้ว ช่วยประหยัดทั้งเงินและแรงงานในการทำงานที่เกี่ยวกับงานปูนได้มากถึงมากที่สุด สำหรับงานก่อต้องผสมปูน 1 ถุงเข้ากับทรายหยาบ 12 ถัง และน้ำ 4 ถัง สำหรับงานฉาบต้องผสมปูน 1 ถุงเข้ากับทรายหยาบ 12 ถัง และน้ำ 4.5 ถังและสำหรับงานเททั่วไปปูน 1 ถุง เข้ากับทรายหยาบ 10 ถัง หิน 20 ถัง และน้ำ 4.5 ถัง                                 หากผสม ปูนทีพีไอเขียว ตามสัดส่วนได้เป็นอย่างดี งานแต่ละแบบจะสามารถทำได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนการทำงานควรมีการเตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมหลังจากที่งานปูนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการบ่มปูนเอาไว้ตามมาตรฐานที่กำหนดของแต่ละงาน หลังจากที่ผสมปูนแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 2 […]