ปูนกาว ตราจระเข้

ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ เขียว

  ปูนกาวซีเมนต์ ตราจระเข้ เขียว มีส่วนประสมพิเศษประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุผสมพิเศษอื่น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับพื้นและผนัง  กาวซีเมนต์จระเข้เขียวใช้สำหรับงานปูกระเบื้องเชรามิคทั่วไปใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในอาคาร  โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู ขนาดที่บรรจุ  : 20 กก.ต่อ1 ถุง ข้อมูลควรรู้ ปูนกาวซีเมนต์จระเข้เขียวเหมาะสำหรับปูกระเบื้องเซรามิคทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ขนาดสูงสุด 60X60 ซม. ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายในและนอกอาคาร ยกเว้นอาคารสูง ปูพื้นหินอ่อน หินแกรนิต ภายในอาคาร เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง 2 เท่า ใช้งานง่าย สะดวก ลดเวลาในการทำงาน ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู วิธีการใช้งาน ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง ให้เพียงพอสำหรับกระเบื้องที่จะใช้ปูแต่ละครั้ง ใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว โดยจับเกรียงให้ใด้มุมประมาณ 45 องศา และครูดให้เป็นรอยทาง จะได้ความหนาประมาณ 3-5 ม.ม นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ และจัดกระเบื้องให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 2-5 นาที และไม่ควรจัดหรือเคาะกระเบื้องอีกเมื่อเลยเวลาดังกล่าว เมื่อกดกระเบื่องลงบนกาวซีเมนต์ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์เต็มแผ่น ซึ่งความหนาของกาวซีเมนต์ควรจะอยู่ระหว่าง […]