ปูนซีเมนต์ตรา TPI

ปูนทีพีไอ 197

    ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ 197 คุณสมบัติทั่วไปปูน ทีพีไอ 197 ปูน ทีพีไอ 197 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบและงานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก ข้อมูลจำเพาะปูน ทีพีไอ 197 น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง ขั้นตอนการทำงานปูนฉาบทั่วไป ปูนนกอินทรีเขียว หรือ ปูนนกเขียว -ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด -ใช้ได้ในการฉาบผิวฟนังอิฐมอญ อิฐบล๊อก -ควรทำความสะอาดผนังและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนยึดเกาะผิวผนังได้ดีขึ้น และป้องกันการแตกร้าวของปูน เนื่องจากผิวผนังจะดูดน้ำจากปูนฉาบ -ระวังอย่าให้ผนังที่ฉาบโดนแดดแรงๆโดยตรงเพื่อลดการสูญเสียน้ำเร็วเกินไปและการหดตัวของปูน -เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม -อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน      

ปูนทีพีไอ เขียว

ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ เขียว คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ เขียว ปูน ทีพีไอ เขียว เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อยเช่น ทราย หรือหินปูน และ อื่น ๆ เช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ปูน ทีพีไป เขียว เหมาะในการใช้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต โอ่ง ซีเมนต์ บล๊อค เสา ตอม่อ ถนนทางเท้า อาคารบ้านพักขนาด 2 – 3 ชั้น นอกจากนี้ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) ยังมีคุณสมบัติยืดหดตัวน้อย ไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวแก่อาคารจึง เหมาะสมที่จะใช้ในงานก่อ และฉาบได้ดี ข้อมูลจำเพาะปูน ทีพีไอ เขียว น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง    

ปูน ทีพีไอ แดง ซุปเปอร์

  ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ แดง ซุปเปอร์ คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ แดง ซุปเปอร์ ปูน ทีพีไอ แดง ซุปเปอร์ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่ออกแบบให้มีคุณภาพกำลังอัดสูงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้่น เพื่อให้เหมาะสมกับงานคอนกรีตที่มีต้องการการถอดแบบเร็วหรือเร่งด่วน รวมถึงงานหล่อขึ้นรูปทุกประเภท เช่นงานคอนกรีตบล็อคานหล่อท่ออัดแรงงานหล่อท่อระบายน้ำ งานหล่อฝาบ่อ งานหล่อเสาสำเร็จรูป งานหล่อท่อใยหินและงานหล่อเสาเข็มกลวงเป็นต้น ข้อมูลจำเพาะของปูนทีพีไอ แดง ซุปเปอร์ น้ำหนักบรรจุ    40 กก. / ถุง ขั้นตอนการทำงานปูน ทีพีไอ แดง ซุปเปอร์ -ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด -เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม -อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน    

ปูนทีพีไอปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า

    ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า ปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีความ ต้านทาน ต่อซัลเฟตสูง เป็นปูนที่เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่อยู่ในทะเล หรือโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณที่มีดินเค็ม เช่น งานก่อสร้างท่าเรือสะพานปลา อาคาร และสิ่งปลูกสร้างริมทะเล ฯลฯ ข้อมูลจำเพาะปูน ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 สีฟ้า น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง    

ปูนทีพีไอ M100 (M 100)

  ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ เอ็ม 100 (M 100) คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 100 (M 100) ปูน ทีพีไอ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 100 (M 100) คือปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานตกแต่ง ผิวผนังที่ต้องการความประณีตสวยงาม เนื้องานที่ได้จะมีความเนียน และละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ ข้อมูลจำเพาะปูน ทีพีไอ เอ็ม 100( M 100) น้ำหนักบรรจุ : 50 กก. / ถุง ขั้นตอนการทำงานงานปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M 100 1.ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ 2.ผสมปูนฉาบละเอียด […]

ปูน ทีพีไอ M 100C

  ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ เอ็ม 100 ซี(M 100 c) คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 100 ซี  (M 100 c)  ปูน ทีพีไอ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 100 ซี  (M 100 c) คือปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบ เช่น ผนังคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ปูน ทีพีไอ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 100 ซี  (M 100 c) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ และทำให้เนื้อปูน มีความเหนียว ลื่น ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ ข้อมูลจำเพาะปูน […]

ปูน ทีพีไอ M 210 ฉาบอิฐมวลเบา

ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ เอ็ม 210 (M 210) คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 210 (M210) ปูน ทีพีไอ เอ็ม 210 (M210) คือปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนังบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ได้อีกด้วย ข้อมูลจำเพาะปูน ทีพีไอ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 210 (M210) น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง ขั้นตอนการทำงานงานปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M 100 1.ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ 2.ผสมปูน ทีพีไอ เอ็ม 210 (M210) กับน้ำสะอาด 3:1 โดยปริมาตร 3.ผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว 4.นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป    

ปูนสำหรับทนกรด ทีพีไอ M 250

ชื่อเรียก : ปูนสำหรับทนกรด ทีพีไอ M 250 หรือ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 250 คุณสมบัติทั่วไป ปูนสำหรับทนกรด ทีพีไอ M 250 หรือ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 250 ปูนสำหรับทนกรด ทีพีไอ M 250 หรือ ปูน ทีพีไอ เอ็ม 250 คือปูนที่ใช้สำหรับงานฉาบบนผนังคอนกรีต/พื้นที่ผิวคอนกรีต ที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก ผนังอิฐมอญ และคอนกรีตบล๊อค หรือในส่วนที่สัมผัสกับ สารเคมีต่างๆ เช่น บ่อหมักต่างๆ , บ่อบำบัด บ่อเก็บขยะ หรือห้องเก็บวัตถุดิบออกฤทธิ์ เป็นต้น มีคุณสมบัติต้านทานต่อการกัดกร่อนโดยกรดสูง ความเข้มข้นถึง pH3 และสามารถ ใช้ผสมกับหิน สำหรับงานคอนกรีตได้ ข้อมูลจำเพาะ ปูนสำหรับทนกรด ทีพีไอ M 250 หรือ […]

ปูนทีพีไอ M 400 (M 400)

  ชื่อเรียก : ปูน ทีพีไอ เอ็ม400 (M 400) คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ เอ็ม400 (M 400) คุณสมบัติทั่วไป ปูน ทีพีไอ เอ็ม400 (M 400) คือปูนเทปรับระดับผสมสำเร็จรูป เหมาะสำหรับ ใช้ในการเทพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบ พร้อมสำหรับวัสดุตกแต่ง เช่น กระเบื้อง ปาร์เก้ พรม ฯลฯ เนื้อปูนข้นเหลวสม่ำเสมอ เพราะมีสารเคมีที่ช่วยในการไหลตัวที่ดี ทำให้เทปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น ข้อมูลจำเพาะปูน ทีพีไอ ปูน ทีพีไอ เอ็ม400 (M 400) น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง ขั้นตอนการทำงาน ปูน ทีพีไอ เอ็ม400 (M 400) 1.เตรียมพื้นที่ ที่จะปรับระดับให้พร้อม 2.ผสมปูนเทปรับระดับทีพีไอ M 400 […]

ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง

  ชื่อเรียก : ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง คุณสมบัติทั่วไป ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง คือกาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้อย่างเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำทำให้เหนียว เพิ่มแรงยึดเกาะ จึงลดปัญหาการหลุดล่อนของ กระเบื้อง แห้งตัวช้า ทำให้เพิ่มเวลาในการปรับ แนวกระเบื้องมากขึ้น ข้อมูลจำเพาะปูน ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง ขั้นตอนการทำงาน ทีพีไอ M 500 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง 1.ทำความสะอาดผนังหรือพื้นที่ที่จะติดกระเบื้อง พรมน้ำรอให้หมาด 2.ผสมกาวซีเมนตทีพีไอ M 500 กับน้ำสะอาด 2.7 : 1 โดยปริมาตร […]

1 2 3