ปูนซีเมนต์ตรา TPI

ทีพีไอ เอ็ม 501 กาวซีเมนต์คุณภาพสูง (M 501)

  ชื่อเรียก : ทีพีไอ เอ็ม  501 กาวซีเมนต์คุณภาพสูง คุณสมบัติทั่วไป ทีพีไอ M 501 กาวซีเมนต์คุณภาพสูง เป็นกาวซีเมนต์คุณภาพสูง สำหรับติดกระเบื้องและบุผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูงพิเศษ โดยสามารถปูบนพื้นผิวที่ยึดเกาะยาก เช่น ผิวคอนกรีตมัน ไม้อัดซีเมนต์ หรือผนังกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัดออก ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด เช่น โมเสคแก้ว กระเบื้องแก้ว คิ้วกระจก หินอ่อน หรือหินแกรนิต เป็นต้น ข้อมูลจำเพาะ ทีพีไอ เอ็ม 501 กาวซีเมนต์คุณภาพสูง น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง ขั้นตอนการทำงาน ทีพีไอ เอ็ม 501กาวซีเมนต์คุณภาพสูง (M 501) 1.ทำความสะอาดพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน สี สารเคมีหรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีพื้นหรือผนังเป็นกระเบื้องเดิมต้องมั่นใจว่ามีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่หลุดล่อน ถ้าพื้นหรือผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง 2.ผสมกาวซีเมนต์ทีพีไอ […]

1 2 3