ปูนดอกบัวฟ้า

ปูนซีเมนต์ ตราดอกบัวฟ้า

ปูนซีเมนต์ผสม ตราดอกบัวฟ้า – ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวฟ้า เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 ปูนตราดอกบัวฟ้ามีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับงานประเภทต่างๆ ดังนี้ – งานก่ออิฐ – งานฉาบปูน – งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ข้อแนะนำการใช้งาน – ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย – งานก่ออิฐและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด – อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ – ก่อนการฉาบปูนควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบมันแล้วรดน้ำให้ชุ่ม หากเป็นผิวคอนกรีต ควรทำผิวให้หยาบด้วยการสกัดหรือสลัดปูนทรายให้ทั่วก่อน – ทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และลดการแตกร้าว    

ปูนดอกบัวฟ้า ปูนซีเมนต์ผสมสูตรคุ้มค่า

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ความคุ้มค่า” คือ สิ่งที่ทุกคนนึกถึงในการลงทุนทำสิ่งต่าง ๆ                 ในกระบวนการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร บ้านเรือน หรือแม้แต่ระบบสาธารณูปโภค นอกจากความมั่นคงแข็งแรงแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้รับเหมานำมาคำนวณก็คือ ความคุ้มค่าของสิ่งก่อสร้าง ต่อเงินที่ใช้ลงทุนไป จนในหลาย ๆ ครั้ง ผู้รับเหมาให้ความสำคัญต่อความคุ้มค่ามากเกินไป จนลืมนึกถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่                  ด้วยความต้องการที่จะทำให้ความคุ้มค่า กับความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสามารถไปด้วยกันได้ดังกล่าว บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) จึงได้คิดค้นปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคต้องการ และได้ออกมาเป็น ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว สีฟ้า หรือ ปูนดอกบัวฟ้า นั่นเอง                 ปูนดอกบัวฟ้า เป็นปูนที่สามารถใช้งานได้ในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ ทั้งงานก่ออิฐ งานฉาบปูน ไปจนถึงงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ปูนดอกบัวฟ้า มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ และสามารถยึดเกาะได้ดี ด้วยคุณสมบัติดังนี้ จึงทำให้ปูนดอกบัวฟ้าเหมาะกับการใช้งานในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น […]

ปูนดอกบัว คำตอบที่ดีของทุกงานปูน

  ปูนดอกบัว คำตอบที่ดีของทุกงานปูน เป็นปูนซีเมนต์ที่ผ่านการผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม มอก.80-2550 มีคุณสมบัติที่มีความเรียบลื่น ใช้ระยะเวลาในการแห้งตัวที่เหมาะ สามารถที่จะยึดเกาะได้ดี เหมาะกับทุกงาน ที่ไม่ว่าจะงานก่ออิฐ งานฉาบปูน หรืองานก่อสร้างอาคารภายในที่เป็นอาคารขนาดเล็ก และด้วยความที่ปูนตราดอกบัวมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะตอบสนองความต้องการปูนซีเมนต์ของตลาดภายในประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทำให้มีการผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพดี ที่สามารถตอบโจทย์ทุกงานช่างได้เป็นอย่างดี ปูนตราดอกบัวได้ถือกำเนิดมาจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ที่มีเนื้อที่ถึง 1,000 ไร่เศษ ที่จังหวัดสระบุรี และได้ทำการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยกำลังการผลิตที่ 2 ล้านเมตริกตันต่อปี ทางบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด มหาชน จึงได้ทำการขยายกำลังในการผลิตตัวปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นอีกปีละ 3 ล้านเมตริกตันต่อปี โดยมีการเริ่มที่จะดำเนินการก่อสร้างในโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อเป็นการรองรับการผลิตที่เติบโตขึ้นทุกปี ในปี 2537 โดยมีการผลิต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 3, 5  ปูนซีเมนต์แบบผสม  ปูนซีเมนต์พิเศษสำหรับงานฉาบ  ปูนสำเร็จรูป และปูนซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะ ปูนตราดอกบัว มีการขยายตัวที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเติบโตอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ที่มีทั้งของทางภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นมาเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งทำให้การผลิตปูนภายในประเทศต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนี้เป็นการแสดงให้เห็นปูนที่มีคุณภาพของทางตราดอกบัวนั่นเอง สำหรับท่านที่อยากลดต้นทุน แต่คงคุณภาพงานตามมาตรฐานที่ช่างไว้ใจ ตั๋วปูน.com โดย […]

ปูนดอกบัวฟ้า ปูนดีมีคุณภาพ

  ปูนดอกบัวฟ้า ปูนดีมีคุณภาพ เป็นปูนซีเมนต์แบบผสม ที่มีการผลิตตามมาตรฐานจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80-2550 เป็น ปูนที่มีคุณสมบัติของความเหนียวลื่นสูง มีระยะเวลาของความแห้งตัวที่พอเหมาะ สามารถที่จะยึดเกาะได้ดีเหมาะสมกับงานในประเภทต่าง ๆ ทั้งงานก่ออิฐ ฉาบปูน และงานก่อสร้างตัวอาคารที่มีขนาดเล็ก เมื่อมีการใช้งานก็ควรที่จะปริมาณของน้ำที่ใช้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความชื้นของตัวทรายอีกด้วย ส่วนในงานด้านการก่ออิฐและงานคอนกรีตที่ต้องมีการใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้เป็นทรายละเอียด ก่อนการใช้งาน ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า ทุกครั้งต้องมีการนำอิฐที่จะใช้มาทำความสะอาด พร้อมการนำเอาอิฐมาแช่น้ำให้ชุ่มก่อนเพื่อที่จะลดการดูดน้ำออกจากเนื้อปูนลง และลดฝุ่นที่ติดอยู่กับก้อนอิฐอีกด้วย นอกจากนี้ก่อนที่จะทำการก่ออิฐยังต้องมีการทำความสะอาดตัวพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นทั้งหลายและคราบมันต่าง ๆ  จากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่ม ถ้าเป็นผิวแบบคอนกรีตควรที่จะต้องทำให้ผิวหยาบก่อนด้วยการสกัดก่อนการลงปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า หรือทำการสลัดปูนทรายออกให้หมดทั่วก่อน พร้อมทั้งทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่งและลดอาการแตกร้าวได้เป็นอย่างดี การใช้ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้าสามารถที่จะให้คุณสมบัติพิเศษที่ด้วยเนื้อปูนที่มีความละเอียดสูง และยังสามารถที่ยึดเกาะพื้นผิวได้เป็นอย่าดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้เกิดเป็นรูปแบบการใช้งานที่ง่าย และสามารถที่จะประหยัดทั้งเวลาและแรงของช่างเป็นอย่างมาก เป็นปูนแบบที่ใช้กับอิฐได้หลากหลายชนิดอีกด้วย สำหรับท่านที่อยากลดต้นทุน แต่คงคุณภาพงานตามมาตรฐานที่ช่างไว้ใจ ตั๋วปูน.com โดย OutletHalf.com ขอแนะนำปูนซีเมนต์ตราดอกบัว ไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณา    

ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า ปูนดีมีคุณภาพ

ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า เป็นปูนซีเมนต์แบบผสม ที่มีการผลิตตามมาตรฐานจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80-2550 เป็นปูนที่มีคุณสมบัติของความเหนียวลื่นสูง มีระยะเวลาของความแห้งตัวที่พอเหมาะ สามารถที่จะยึดเกาะได้ดีเหมาะสมกับงานในประเภทต่าง ๆ ทั้งงานก่ออิฐ ฉาบปูน และงานก่อสร้างตัวอาคารที่มีขนาดเล็ก เมื่อมีการใช้งานก็ควรที่จะปริมาณของน้ำที่ใช้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความชื้นของตัวทรายอีกด้วย ส่วนในงานด้านการก่ออิฐและงานคอนกรีตที่ต้องมีการใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้เป็นทรายละเอียด ก่อนการใช้งานปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้าทุกครั้งต้องมีการนำอิฐที่จะใช้มาทำความสะอาด พร้อมการนำเอาอิฐมาแช่น้ำให้ชุ่มก่อนเพื่อที่จะลดการดูดน้ำออกจากเนื้อปูนลง และลดฝุ่นที่ติดอยู่กับก้อนอิฐอีกด้วย นอกจากนี้ก่อนที่จะทำการก่ออิฐยังต้องมีการทำความสะอาดตัวพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นทั้งหลายและคราบมันต่าง ๆ  จากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่ม ถ้าเป็นผิวแบบคอนกรีตควรที่จะต้องทำให้ผิวหยาบก่อนด้วยการสกัดก่อนการลงปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้า หรือทำการสลัดปูนทรายออกให้หมดทั่วก่อน พร้อมทั้งทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่งและลดอาการแตกร้าวได้เป็นอย่างดี การใช้ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบัวฟ้าสามารถที่จะให้คุณสมบัติพิเศษที่ด้วยเนื้อปูนที่มีความละเอียดสูง และยังสามารถที่ยึดเกาะพื้นผิวได้เป็นอย่าดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้เกิดเป็นรูปแบบการใช้งานที่ง่าย และสามารถที่จะประหยัดทั้งเวลาและแรงของช่างเป็นอย่างมาก เป็นปูนแบบที่ใช้กับอิฐได้หลากหลายชนิดอีกด้วย