ปูนลูกโลกปอร์ตแลนด์

ปูนลูกโลกน้ำเงิน สำหรับงานโครงสร้างที่สามารถทนแรงอัดสูง

  ปูนลูกโลกน้ำเงิน สำหรับงานโครงสร้างที่สามารถทนแรงอัดสูงเช่น โครงสร้างคอนกรีต ฐานอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อาคารประเภทอื่นๆ คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ประเภทหนึ่ง มอก. 15-2547 และมาตราฐาน ASTM C-150 ประเภทหนึ่ง สำหรับราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลูกโลกสีน้ำเงิน สามารถสอบถามราคาได้โดยการลงชื่อและรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งราคาปูนซีเมนต์ให้ทราบทางอีเมลล์ที่ได้แจ้งไว้