ปูนตราดอกบัว แดง

[av_image src='https://xn--m3cif1c8b9b7g.com/wp-content/uploads/2016/07/ปูนดอกบัวแดง-1-225x300.jpg' attachment='8243' attachment_size='medium' align='center' animation='no-animation' link='' target='' styling='' caption='' font_size='' appearance=''][/av_image]

ปูนตราดอกบัวแดง ปูนดอกบัวแดง ปูนซีเมนต์ตราภูเขา

ปูนตราดอกบัวแดง ปูนซีเมนต์ตราภูเขาเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15

เล่ม 1-2547 และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะกับงานคอนกรีตทั่วไป และงานคอนกรีต

ขนาดใหญ่ทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน สะพาน ถนน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ ที่ ต้องการความแข็งแรง

และความคงทนถาวร

ข้อแนะนำการใช้งาน

- อัตราส่วนผสมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน ภายใต้คำแนะนำของวิศวกร

- หลังจากคอนกรีตถูกหล่อลงแบบแล้ว 24 ชั่วโมง ควรเริ่มทำการบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำ

เพื่อให้คอนกรีตพัฒนากำลังอัดได้อย่างสมบูรณ์

 


[av_image src='https://xn--m3cif1c8b9b7g.com/wp-content/uploads/2016/07/ติดต่อ-OutletHalf1.png' attachment='9512' attachment_size='full' align='center' animation='no-animation' link='manually,https://line.me/ti/p/%40ixg2509v' target='_blank' styling='' caption='' font_size='' appearance=''][/av_image]

[av_image src='https://xn--m3cif1c8b9b7g.com/wp-content/uploads/2016/11/ราคาปูน-2.png' attachment='9705' attachment_size='full' align='center' animation='top-to-bottom' link='manually,http://xn--m3cif1c8b9b7g.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99/' target='_blank' styling='' caption='' font_size='' appearance=''][/av_image]