ปูนธงเขียว ซูเปอร์

ปูนธงเขียวซูเปอร์

 

ปูนธงเขียว ซูเปอร์
ปูนซีเมนต์ธงเขียว ซูเปอร์ เป็นปูนซีเมนต์ผสม ก่อเรียบ ฉาบลื่น เทแน่น ขนาดถุง 40 กก. เน้นเรื่องความประหยัด ความคุ้มค่า และความสะดวกในการใช้งาน

 

เหมาะสำหรับงาน
- งานก่อ
- งานฉาบปูน
- งานเท

 

ข้อแนะนำการใช้งาน
- ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย
- งานก่ออิฐและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด
- อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ