ปูนปอร์ตแลนด์

ปูนปอร์ตแลนด์

ขายส่ง ปูนปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ ปูนสำหรับงานโครงสร้าง ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 และปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 สำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมา หรือ ท่านที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างอาคารทั่วไป ตอม่อ คาน หรือ งานที่ต้องการกำลังอัดสูง เช่น พื้นถนน สะพาน เป็นต้น

ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3

เหมาะสำหรับทำแผ่นพื้น เสาเข็ม และเสาไฟฟ้า

ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5

เหมาะสำหรับงานก่อสร้างในน้ำทะเล หรือ ดินที่มีปริมาณเกลือซัลเฟตสูง

 

**ราคานี้เป็นราคารับเองหน้าโรงงาน ไม่รวม VAT