ราคาปูนซีเมนต์ตราเสือ

 

ปูนซีเมนต์ถือได้ว่าเป็นวัสดุที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงมีการผลิตปูนซีเมนต์ออกมามากมายหลายยี่ห้อ และมีการแบ่งประเภทตามการใช้งานย่อย ๆ อีกหลายประเภท สำหรับปูนซีเมนต์ตราเสือ ก็เช่นกัน มีการแบ่งประเภทตามการใช้งาน อาทิ กลุ่มปูนซีเมนต์สำเร็จรูปแบ่งประเภทตามการใช้งาน เช่น งานซ่อมงานเทปรับพื้น/คอนกรีตงานฉาบสี เป็นต้น หรือกลุ่มปูนซีเมนต์เทาที่แบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ อีกมากมาย ซึ่งปูนแต่ละประเภทย่อมมีราคาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับในบทความนี้จะยกตัวอย่างราคาปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราเสือและราคาปูนซีเมนต์เทาตราเสือ ดังนี้

ราคาปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราเสือ ตัวอย่างเช่น ประเภทงานก่อทั่วไปคือ เสือ มอตาร์ ก่อทั่วไป ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัมต่อ 1 ถุง สำหรับงานก่อผนังอิฐมอญหรืออิฐบล็อกทุกประเภท ราคาทั่วไปขายที่ประมาณถุงละ 107 บาท แต่เรา outlethalf ขายราคาถูกกว่านั้นมาก และเสือ มอตาร์ ฉาบทั่วไป ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัมต่อ 1 ถุง สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญและอิฐบล็อก ราคาขายทั่วไปประมาณถุงละ 115 บาท เป็นต้น

ราคาปูนซีเมนต์เทา ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม ต่อ 1 ถุง ปูนซีเมนต์ผสมสูตรพิเศษมีเนื้อปูนเหนียว ก่อง่าย ฉาบลื่น ไม่แตกร้าวและมีเนื้อปูนที่เข้มข้นเหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง เทพื้น งานโครงสร้างขนาดเล็ก ราคาประมาณถุงละ 128 บาท หรือปูนเสือฉาบ สูตรพิเศษขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัมต่อ 1 ถุง สำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ ใช้ฉาบได้ทั้งผนังอิฐมอญและอิฐบล็อก ราคาประมาณถุงละ 128 บาทต่อ 1 ถุง เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าราคาปูนที่ยกตัวอย่างไปมีราคาที่หลากหลายตามประเภทของปูนซีเมนต์ ผู้รับเหมาหรือลูกค้าควรศึกษาราคาปูนให้ดีและคำนวณราคาปูนที่ต้องใช้ก่อนสร้างบ้านเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและไม่สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์